• Corel Painter 2023
  • NortonLifeLock
  • Learn more about the latest version FineReader PDF 16 here
  • Get the latest Painter version here
  • Get the latest Painter version here
  • Learn more about new PaintShop Pro 2023 Ultimate here

Handelsbetingelser

Anvendelsesområder

Ved ethvert køb af produkter og serviceydelser fra ScanDix anses nærværende handelsbetingelser som en integreret del af aftalevilkårene, medmindre andet er aftalt skriftligt. Handelsbetingelserne indeholder både vilkår for forbrugere og virksomheder. Erhvervsdrivende gøres hermed udtrykkeligt opmærksom på, at nærværende handelsbetingelser kan indeholde fravigelser fra købelovens generelle regler. Indsigelser mod disse handelsbetingelser samt indsigelser mod eventuelt en ordrebekræftelses indhold skal fremsættes omgående.

Sælgers forbehold i erhvervskøb

Ved bestilling kan der opstå forhold som gør at ScanDix må afvise ordren. Det kan f.eks. skyldes trykfejl, logistiske forhindringer, forkert sammensætning af varenumre, bestillinger med forudsætninger for forudgående køb osv. Hermed tager vi alle forbehold for at tilbyde levering, uanset automatisk fremsendt ordrebekræftelse, autoriseret betaling mv. Skulle det ske vil ordren blive ændret iht. aftale efter dialog eller annulleret hvorved også eventuel autorisering af kreditkortbetaling annulleres.

Force Majeure

Såfremt ScanDix ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for ScanDix kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, terror, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører eller lignende, skal ScanDix være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe en sådan situation består. Kunden vil tilsvarende få en til den nævnte periode svarende forholdsmæssig reduktion af abonnementsbetalingerne for de ydelser, som ikke er til rådighed på grund af de nævnte forhold. Er der tale om abonements- eller lejeperiode forlænges denne forholdsmæssigt i lige forhold med den tid der evt. har været nedbrud. Er de aftalte ydelser ikke til rådighed for kunden senest efter 10 dage, kan kunden opsige aftalen uden varsel, og der vil da ske en opgørelse af betalingsforpligtelserne med opsigelsesdatoen som skæringsdag, idet der dog som nævnt ovenfor, ikke skal betales for den periode, hvor en ydelse ikke har været til rådighed for kunden. I forhold hvor ovenstående situation indtræffer, bestræber ScanDix sig til at varetage vores kunders interesser. Dette gør vi ved bl.a. at være i konstant kontakt med underleverandører såsom elselskaber for at være klar til omgående genstart, test og genoprettelse af aftalens indhold, så snart det er fysisk muligt.

Priser og vederlag

Alle priser oplyses altid ekskl. og inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med ScanDix indgås aftaler på: Dansk.

Særligt for erhvervskøb

ScanDix forbeholder sig ret til at opkræve vederlag for tjenesteydelser og konsulenthjælp i henhold til den til enhver tid gældende timetakst, for ydelser der ikke er omfattet af bestilte varer. Dette både ved telefonsupport, fjernsupport, personlig support, oplæring i brug af systemer, yderligere hjælp og support mv. Bemærk dog at ScanDix yder gratis produktsupport på brugerniveau, via. e-mail, til kunder, se mere på vores hjemmeside om de aktuelle betingelser for gratis support. Ved behov for kørsel afgives der konkret tilbud.

Betaling generelt

Vi tilbyder følgende betalingsmuligheder; VISA, Visa-Electron, American Express, JCB, MasterCard, Maestro, PayPal, stripe, bankoverførsel, faktura, e-faktura. Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra ScanDix . Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. OBS! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Der tages ikke gebyr ved betaling på ScanDix, uanset betalingsform.

Betaling og fakturering for private

Det kræver ikke konto hos hverken ScanDix eller betalingsgateway. Når du afgiver din bestilling, autoriserer du beløbet og ingen endelig hævning af beløb sker før levering har fundet sted, eller at vi kan dokumentere at varen er afsendt eller modtaget. Ved almindelig bankoverførsel aktiverer vi leveringen (herunder evt. hjembestilling) når registrering af beløbet i vores bank har fundet sted, eller at vi har modtaget dokumentation, f.eks. officiel kvittering for overførsel af det korrekte beløb.

Betaling og fakturering for virksomheder, foreninger og organisationer

Virksomheder og organisationer med dansk CVR-nummer vil normalt kunne handle med 8 dages kredit, efter en konkret vurdering som vores bogholderi foretager. Førstegangskøb foregår i udgangspunktet altid ved, at vi leverer varen når vi har registreret betalingen.

Betaling for offentlige institutioner - E-faktura - EAN.

Skoler og offentlige institutioner med EAN nummer kan handle hos ScanDix. Faktura sendes elektronisk via FakturaService.dk. Hvis andet ikke er aftalt er betalingsbetingelser 20 dage netto kontant fra fakturadato.

Gebyrer og renter ved for sen betaling.

Betaler du ikke rettidigt, sender vi en rykker med et rykkergebyr på kr. 100,-. Hvis du stadig ikke betaler, sender vi sagen til inkasso. De yderligere omkostninger til advokaten/inkassobureauet vil blive lagt oveni vores krav mod dig. Vi pålægger endvidere renter, som pålægges fra den sidste dag, du egentlig skulle have betalt. Renten beregnes som Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året.

Forsendelse & levering.

Alle leveringer, som ikke sker elektronisk pålægges fragtomkostninger. Fysiske medier/varer sendes sendes med hurtigst mulige metode. Det sker enten direkte med Post Danmark direkte fra vores kontor eller fra det lokale distributionskontor, direkte til dig. Det sikrer oftest en almindelig leveringstid på højst 2-3 hverdage. Software licensaftaler med slutbrugeroplysninger og licenscertifikat, dvs. ordrer fra virksomheder, skoler og offentlige institutioner der skal bruge volumen licenser leveres normalt inden 5 hverdage, uanset om det er elektronisk download eller fysisk boks med medie. Vi har to typer levering: Elektronisk download og Fysisk box med medie. Downloadprodukter sendes via e-mail uden leveringsomkostninger. Levering af informationer, adgangskoder, bekræftelser, fakturaer mv. leveres KUN via. e-mail/download. Du vil altså som udgangspunkt IKKE modtage hverken serienumre, licensnøgler, koder, nyheder eller faktura med almindelig brevpost. Er der særlige individuelle betingelser for levering af vores produkter og ydelser, vil det være beskrevet under hvert enkelt produkt. Har du spørgsmål, der ikke er afdækket her, bedes du kontakte os inden oprettelse af evt. ordre.

Elektronisk download.

Når vi har godkendt din ordre sendes den videre til logistik som frigiver en licensnøgle til den ønskede vare. Ikke alle licensnøgler er på lager. Det kan f.eks. ske i tilfælde hvor slutbrugerens navn skal tilknyttes et licenscertificat som kun udstedes af producenterne i almindelig kontortid. Almindelige standard software licenser sendes enten omgående eller inden for ganske få timer. Leveringer af ordrer til elektronisk download sendes til den e-mail du har oplyst ved bestillingen.

Ejendomsforbehold v/ erhvervskøb

ScanDix forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer - indtil det fulde fakturabeløb, morarenter og eventuelle rykkergebyrer er betalt. Så længe ejendomsretten ikke er overgået til kunden, er kunden ikke berettiget til at udleje, pantsætte, eller på anden måde disponere over de leverede varer, bortset fra brug på en måde, som ikke bringer ScanDix ejendomsret i fare.

Fortrydelsesret for private

Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos ScanDix. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du; a) har modtaget din vare. b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til os via. e-mail. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Vær opmærksom på at du ikke har fortrydelsesret ved elektronisk leverede software produkter, der er udstedt eller certificeret unikt til dig. Ligeledes mister du din fortrydelsesret hvis du bryder eller åbner plomberingen af enhver fysisk leveret software. For øvrige fysisk leverede varer kan du ikke fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Du mister også din fortrydelsesret, hvis du bryder plomberingen på enhver type computersoftware, der er leveret som fysisk pakke. Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

Returnering.

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af vare(r). Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for for software leveret elektronisk via. e-mail. Der er ingen omkostninger ved returnering af elektroniske varer.

Varens stand, når du sender den retur.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Reklamationer - private.

Skulle du mod forventning finde en dokumenterbar(e) fejl eller mangler i varen, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: ScanDix, Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm. Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os. Når du returnerer varen bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt, evt. med billeddokumentation, eller ved yderligere beskrivelse på forlangende. Du bedes henvende dig til ScanDix ved at følge vores normale supportpolitik. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Garanti & returnering - erhvervskøb.

ScanDix kan aldrig gøres ansvarlig for ændringer i tekniske specifikationer fra producenternes side. Sådanne krav skal rejses mod producenten og ikke ScanDix. Såfremt en vare er udgået, eks. ny version eller vi stopper med at sælge produktet skal returforespørgslen foretages senest 15 dage efter vi hos ScanDix har fjernet produktet fra vores prislister.

Produktansvar - erhvervskøb.

ScanDix er alene erstatningspligtig for produktansvar, som kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser, og fraskriver sig således ethvert yderligere ansvar, der ikke kan støttes herpå. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser, hæfter ScanDix ikke for tingskade, som forårsages af defekter ved leverede produkter og enkeltdele heri, såfremt sådan defekt kan henføres til grov uagtsomhed hos ScanDix. Det erstatningsansvar, som måtte påhviler ScanDix omfatter alene kundens direkte tab, men ikke afledte tab, følgeskader eller tab af data, og er beløbsmæssigt begrænset til de leverede produkters købpris/udfakturingspris. ScanDix kan aldrig gøres ansvarlig for ændringer i tekniske specifikationer fra producenternes side. Sådanne krav skal rejses mod producenten, og ikke ScanDix.

Ophavsret.

Kunden er forpligtet til at overholde ScanDix’s og eventuelle underleverandørers til enhver tid gældende immaterielle rettigheder og licensvilkår, og forpligtes hermed til at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med hardware og software licens regler.

Tvister og klager

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os ved at benytte vores kontaktformular eller skrive direkte til vores kundeservice via. e-mail . Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan private indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tvister med erhvervsdrivende afgøres i sø- og handelsretten. I øvrigt henvises der til dansk købelovs almindelige bestemmelser.

Persondatapolitik

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. De personlige oplysninger er ikke nødvendige for at købsaftale kan indgås.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer. Når der indsamles personoplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Det er muligt at oprette en ordre uden at oprette en konto. Hvis du under registreringen ikke angiver en adgangskode, vil der ikke blive oprettet en konto. For virksomheder skal virksomhedens registreringsnummer oplyses.
For at yde den bedst mulige onlineservice for vores kunder registreres og logges diverse data, herunder f.eks. trafik, mail og webhistorik samt andre nødvendige oplysninger for at sikre den mest optimale drift og sikkerhed for kunden. Det er muligt via kundens loginområde at få adgang til et udvalg af disse oplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personlige oplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Disse oplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug. De ikke-personlige oplysninger registreres hos og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse. E-mailadressen videregives ikke til andre.

Direktøren for Scandix  har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige for scandix.dk er administrerende Direktør, Dennis Johansen. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ScanDix via e-mail hvor du bedes benytte vores kontakt formular eller skrive til kundeservice via. e-mail .

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Nyhedsbreve og e-mail kontakt

ScanDix benytter sig ikke af nyhedsbreve. Vi sender ikke løbende nyhedsbreve til hverken brugere eller kunder. Vi sender e-mail til kunder i forbindelse med fakturering. Har du købt et abonnements produkt så sender vi faktura ud ca. 45 dage inden aftalen ophører, det giver dig en mulighed for at tage stilling til eventuelle ændringer af aftalen.

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

ScanDix SmbA
Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby
CVR: 32338240

Virksomhedens etableringsår: 2012

Senest opdateret 1. februar 2022